Vi utför

alla typer av plåtarbeten på tak och fasader!

DO Byggnadsplåtslageri AB har genom åren nischat sig på takentreprenader vid produktion av vindsvåningar, men utför alla typer av plåtslageriarbeten.

Historik – DO Byggnadsplåtslageri AB

Do Byggnadsplåtslageri grundades 1995 som en enskild firma av Dag Olofsson. Företaget var verksamt och hade sitt säte i centrala Stockholm. De första åren drevs företaget med upp till tre anställda. Sysselsättningen var rena plåtslageriarbeten inom byggnadsbranschen, mest servicearbeten och mindre entreprenader på tak.

År 1998 omvandlades företaget till ett aktiebolag och flyttade till större lokaler i Haninge kommun. DO Byggnadsplåtslageri AB växte snabbt till tolv anställda. Företaget fick växtvärk och tvingades till en omrekonstruktion år 2000. Idag har DO Byggnadsplåtslageri AB hittat balans och drivs numera med sju till tio anställda samt att underentreprenörer nyttjas till vissa arbeten.

Redan 1997 utförde företaget sin första större entreprenad på tak åt en byggnadsfirma som producerar vindsvåningar. Produktion av vindsvåningar för med sig stora entreprenader på tak då oftast hela fastighetens plåttak måste läggas om. För oss är det väldigt utvecklande projekt och spännande entreprenader att utföra. Den här typen av entreprenader kom att bli en nisch för DO Byggnadsplåtslageri AB. Under 2000-talet har företaget utfört ett åttiotal stora takentreprenader i centrala Stockholm åt fem olika vindsbyggare.

DO Byggnadsplåtslageri AB är idag ett väl etablerat företag med gott renommé.

Vi får ständigt nya kunder som vill anlita oss. Förutom inarbetade kunder som vindsbyggarna utför företaget jobb åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och privatpersoner. Privatmarknaden har ökat markant sedan rot – avdraget trädde i kraft.