Vi utför

alla typer av plåtarbeten på tak och fasader!

Vi erbjuder skräddarsydda serviceavtal gällande takunderhåll

Ett skräddarsytt avtal kan innefatta att vi går upp på fastighetens tak ett par gånger per år, exempelvis vår och höst.

Förutom en allmän genomgång av taket kan det på våren handla om att kontrollera eventuella issprängningar som kan ha skett i rännor och stuprör och på hösten om att rensa rännor och stuprör från löv och smuts.

Vintertid utför vi snöröjning av tak.