Vi utför

alla typer av plåtarbeten på tak och fasader!

Takmålning, takplåtsmålning och målning av plåttak i Stockholm

Takmålning

Det är inte alltid takplåten måste bytas utan håller man uppsikt och är ute i tid kan en målning av plåten räcka. Vi utför små som stora takmålningar och erbjuder ett komplett målningsprogram för just Ert tak!

Förbesiktning:

Innan en offert lämnas besiktigar vi alltid taket. Vi kontrollerar eventuella hål där vi måste laga i med plåt och bedömer vilken typ av målning som är bäst lämpad för taket.

Åtgärdsförslag:

Underlag för diskussion med kunden lämnas skriftligen för överenskommelse om åtgärder.

Offert:

Skriftlig offert med arbetsbeskrivning över överenskomna åtgärder upprättas.

Besiktning:

Efter avslutat arbete utförs en besiktning tillsammans med kund. Om kunden så önskar kallar kunden en takkonsult som medverkar.

Garanti:

Garanti på arbetena lämnas med 2 år och i vissa fall 3 år. Efter 1 år görs en okulärbesiktning i egen regi med en skriftlig bekräftelse till kund. Detta för att kontrollera eventuella brister.