Behöver du hjälp med takarbeten?

Få hjälp med helhetsansvar under takrenovering, tak- och fasadbyte eller nyproduktion, eller anlita oss som underleverantör. Hos oss hittar du erfarenhet, kunskap och hantverksskicklighet inom takplåtslageri och byggnadsplåtslageri. Välkommen till DO Byggnadsplåtslageri! 

Plåtslageriarbeten

DO Byggnadsplåtslageri AB har lång erfarenhet avseende plåtbeslagningar av yttertak och plåtarbeten på fasader så som kassetter, fönsterbleck, lister och takavvattning. 

Tegel, betongpannor och plåt

DO Byggnadsplåtslageri AB utför tegeltaksarbeten i alla dess former. Vi hjälper dig att integrera mötande plåtarbeten mot teglet på rätt sätt.

Tätskiktsarbeten med papp och duk

Vi hjälper med dig tätskiktsarbeten på platta tak som till exempel takterrasser eller takytor som har en taklutning mindre än sex grader. 

Taksäkerhet

Få hjälp med montering av gångvägar på yttertak för sotare och servicepersonal. Du kan också få hjälp med snörasskydd för nedfallande snö och is. Vi kan utföra besiktning, projektering och lämna åt-gärdsförslag enligt gällande lagstiftning för taksäkerhet.

Takmålning

Det är inte alltid takplåten måste bytas utan håller du taket under uppsikt och är ute i tid kan en målning av plåten räcka. Vi utför små som stora takmålningar och erbjuder ett komplett målningsprogram.

Serivce- och underhåll

Ett välvårdat tak håller längre. Få ett skräddarsytt avtal där fastighetens tak kontrolleras ett par gånger per år. Du får en allmän översyn och rensning av löv och smuts i hängrännor samt kontroll av eventuella issprängningar efter behov och önskemål.

Snöröjning av tak

Ta hand om ditt tak på vintern. Hos oss kan du teckna snöröjningsavtal och få översyn av tak under både höst och vår. Minimera risken för fuktangrepp genom att kontakta oss!