Serviceavtal som skyddar ditt tak

Ge ditt tak takunderhåll, snöröjning och viktig omsorg genom ett skräddarsytt serviceavtal. Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner är varmt välkomna att kontakta oss för offert och öppna diskussioner om tryggare tak.

Skräddarsydd service och omsorg efter behov

Du tjänar på att ta hand om ditt tak. Genom regelbundna kontroller kan du upptäcka otätheter, skador eller annat slitage som gör att du kan reparera planerat istället för akut. Det kommer att spara både tid, oro och pengar. Med hjälp av oss kan du få taket kontrollerat ett par gånger om året, förslagsvis varje höst och vår. Då kan vi också rensa rännor och stuprör från löv och smuts, kontrollera fönster och andra utsatta områden på husets tak. Idag har i serviceavtal med både bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och privatpersoner i hela Stockholmsområdet. Börja med att skicka ett meddelande till oss, så återkommer pratar vi vidare om vilka behov och önskemål som är aktuella. Vill du hellre ringa? Då finns vi på 08-776 42 44.


Håll taket fritt från snö och is

Behöver du hjälp med snöröjning av tak? Tillsammans med oss får du säker röjning och kan fullfölja ditt ansvar som fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Snö är alltid en belastning på taket och du som har en vindsvåning överst i fastigheten bör vara extra försiktig med snö, vatten och is. Vindsvåningar har sällan en kallvind utan bostads-våningen är bygg direkt innanför taket. Det innebär rent konkret att om du får fukt i vindsvåningsfönster eller du har någon liten läcka i taket så blir det fukt eller vatten som tar sig rakt in i en bostad. Tillsammans med oss och ett avtal anpassat efter fastighetens behov får du röjning av snö, men också kontroll av issprängningar i stuprör och yttre åverkan på taket innan stora skador är ett faktum.  
​​​​​​​

Håll koll på ditt tak!

Ge ditt tak omsorg och service med hjälp av regelbundna översyner. Det gör att renoveringar görs rätt tid till smartare kostnader.

Kontakta oss för mer information. Skicka ett meddelande eller slå oss en signal på 08-776 42 44 eller mejla till info@dobyggplat.se.