Plåtslageriarbeten för alla tak

När du behöver yrkesskickliga plåtslagare som kan leverera kvalitet, hållfasthet med goda resultat på stora omfattande takomläggningar såväl som mindre renoveringar på tak & fasader. DO Byggnadsplåtslageri har sedan 1995 arbetat med takarbeten inom nyproduktioner och ROT-uppdrag i Stockholmsområdet. 

Hantverksskicklighet i varje plåtarbete

Oavsett om uppdraget är litet eller stort, är slutresultatet det som räknas hos oss. Plåtarbeten och takarbeten, speciellt på äldre fastigheter, kräver känsla för materialet, arkitekturen och goda idéer att få fram en hållfast, tät och snygg lösning. DO Byggnadsplåtslageri är ett plåtslageri som har lång erfarenhet av plåtbeslagningar av yttertak och plåtarbeten på fasader så som kassetter, fönsterbleck, lister och takavvattning. Ni kan få hjälp med allt från dubbelfalsade bandtäckningar och skivtäckningar på tak & även rostfria sömsvetsade tätskikt. Vi arbetar med koppar, titanzink, aluzink, aluminium, rostfri plåt och lackerad stålplåt.

Plåtslageriarbeten på äldre hus och moderna fastigheter

DO Byggnadsplåtslageri är specialiserat på takomläggning på äldre hus, uppdrag som ställer stora krav på plåtslagarens blick för unika lösningar och utmanar hantverkskunnandet. Hos oss finns också lång erfarenhet av nyproduktion av vindsvåningar på äldre och nyare fastigheter, vilket också är arbeten med mycket vinklar, böjar och finarbeten. Det ger dig en plåtslagerileverantör som har ett stort register och kan ta riktigt svåra uppdrag – även när det handlar om moderna fastigheter, uppdrag med fasadkasseter och nyproduktion av offentliga byggnader.

Plåtslageri och takarbete med helhetsansvar

Behöver du hjälp med en leverantör som inte bara kan ta ansvar för takomläggning och takarbeten i plåt, utan även kan se till att husets fasad blir renoverad eller kan lösa uppdrag tätskiktsarbeten, så är du varmt välkommen att kontakta oss. Genom åren har kontaktnätet av underleverantörer och samarbetspartner växt hos oss, något som ger dig alla möjligheter att enkelt kunna genomföra större renoveringsarbeten eller byggprojekt med en enda huvudkontakt – oss.

En grundläggande faktor hos oss är att alltid lämna noggranna offerter, realistiska tidplaner och bara samarbeta med underleverantörer som ser på kvalitet på samma sätt som vi gör. Att lägga tid på planering och se till att få en bra start i alla projekt betyder mycket för att få en smidig resa fram till ett snyggt och hållfast resultat. Det tillsammans med skickliga hantverkare som vill leverera den bästa lösningen ger resultat.

Plåtslageri med bredd

Takavattning, lister och fönster-bleck, eller en helt ny omläggning av ett plåttak. Du kan välja oss som underleverantör eller ge hos helhetsansvaret. Börja med att fråga efter en kostnadsfri offert.

Skicka ett meddelande eller kontakta oss på 08-776 42 44 eller
070-768 17 85. Du kan även mejla till info@dobyggplat.se.